Helse, pleie, omsorg og vern

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen Helse, pleie, omsorg og vern

Tilbake til hovedoversikt

Fullmaktsgruppe

Helse, pleie, omsorg og vern
Helse, pleie, omsorg og vern
 • Helse, pleie, omsorg og vern: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omfatter helse- og sosialtjenester med og uten botilbud. Denne fullmakten kan gi bruker tilgang til helseopplysninger om personer det rapporteres om. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Kommuneoverlege: (mangler)
  • Helsetjenester med persnopplysninger av særlig kategori: (mangler)
  • Helsetjenester: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til sykehus, lege, tannlege og hjemmesykepleie,fysioterapi, ambulanse og lignende. Denne fullmakten kan gi bruker tilgang til helseopplysninger om personer det rapporteres om. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Pleie- og omsorgstjenester i institusjon: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til pleie og omsorgstilbud i institursjon. Dette er tjenester som tilbyr institusjonsopphold kombinert med sykepleie, tilsyn eller annen form for pleie alt etter hva som kreves av beboerne. Denne fullmakten kan gi bruker tilgang til helseopplysninger om personer det rapporteres om. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Sosiale omsorgstjenester uten botilbud og flykningemottak: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til sosiale omsorgstjeneser uten botilbud for eldre, funksjonshemmede og rusmisbrukere samt flykningemottak, og tjenester relatert til arbeidstrening og andre sosiale tjenester, f eks i regi av velferdsorganisasjoner. Denne fullmakten kan gi bruker tilgang til helseopplysninger om personer det rapporteres om. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Barnevern og familievern: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til barnevern og familievern. Denne fullmakten kan gi bruker tilgang til helseopplysninger om personer det rapporteres om. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Helse, pleie, omsorg og vernjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
KommuneoverlegejajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Helsetjenester med personopplysninger av særlig kategorijajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
HelsetjenesterjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Pleie- og omsorgstjenester i institusjonjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Sosiale omsorgstjenester uten botilbud og flykningemottakjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Barnevern og familievernjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt