Integrasjoner og API-er

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter som har dataintegrasjoner mot og benytter API

Tilbake til hovedoversikt

Integrasjoner og API-er
Integrasjoner og API-er
  • Integrasjoner og API-er: Denne fullmakten gir tilgang til å sette opp og administrere dataintegrasjoner og API som tilbys. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
    • Programmeringsgrensesnitt (API): Denne fullmakten gir tilgang til å administrere tilgang til data og programmeringsgrensenitt (API) som benytter Maskinporten eller tilsvarende løsninger for APIsikring. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
    • Opptre for virksomhetens kunder: Denne fullmakten benyttes når en leverandørvirksomhet skal utføre tjenester på vegne av sine kunder via et programmeringsgrensesnitt (API). Fullmakten kan gis til til virksomhetsbruker som er knyttet til leverandørens organisasjonsnummer. Men denne fullmakten vil virksomhetsbrukeren kunne utføre alle tjenester som leverandøren har tilgang til å utføre på vegne av alle sine kunder/klienter. Fullmakten gir ikke virksomhetsbruker tilgang til å utføre tjenester på vegne av leverandøren selv, bare kunder av leverandøren. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. Denne fullmakten har tidligere hatt navnet “ECKEYROLE”.
    • Maskinlesbare hendelser: Denne fullmakten gir tilgang til å administrere tilgang til maskinlesbare hendelser. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Integrasjoner og API-erjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Programmeringsgrensesnitt (API)jajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Opptre for virksomhetens kunderjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Maskinlesbare hendelserjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt