Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

Denne fullmaktsgruppen er relevant for tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

Tilbake til hovedoversikt

Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur
Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur
 • Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur"
  • Planteproduksjon og dyrehold: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til planteproduksjon og dyrehold "
  • Jakt og viltstell: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til jakt og viltstell
  • Skogbruk: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til skogbruk
  • Fiske: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til fiske
  • Akvakultur: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til akvakultur og fiskeoppdrett

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakulturjaneiDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Planteproduksjon og dyreholdjajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Jakt og viltstelljajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkogbrukjajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
FiskejajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
AkvakulturjajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt