Konkursbo

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Konkursbo
Konkursbo
  • Fullmakter for konkursbo: (mangler)
    • Konkursbo tilgangsstyring: (mangler)
    • Konkursbo lesetilgang: (mangler)
    • Konkursbo skrivetilgang: (mangler)

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Fullmakter for konkursboneineiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Konkursbo tilgangsstyringjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Konkursbo lesetilgangjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Konkursbo skrivetilgangjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt