Miljø, ulykke og sikkerhet

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter som skal utføre tjenester relatert til mlijø, ulykke og sikkerhet

Tilbake til hovedoversikt

Miljø, ulykke og sikkerhet
Miljø, ulykke og sikkerhet
 • Miljø, ulykke og sikkerhet: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår miljø, klima, renovasjon samt helse, miljø ogsikkerehet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Miljø og klimarapportering: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår renovasjon, miljø og klimarapportering. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Renovasjon: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til renovasjon. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Miljørydding, miljørensing og lignende: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til miljørydding, miljørensing og lignende. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Sikkerhet og internkontroll: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til sikkerhet og internkontroll. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Ulykke og yrkesskade: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til ulykke og yrkesskade. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Miljø, ulykke og sikkerhetjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Miljø og klimarapporteringjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
RenovasjonjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Miljørydding, miljørensing og lignendejajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Sikkerhet og internkontrolljajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Ulykke og yrkesskadejajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt