Oppvekst og skole

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen oppvekst, skole og høyere utdanning

Tilbake til hovedoversikt

Oppvekst og skole
Oppvekst og skole
 • Oppvekst og skole: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler barnehage og skole. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Barnehage: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til tilbud og drift av barnehage. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Barnehageeier: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av barnehage som barnehageeier er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Barnehageleder: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av barnehage som barnehageleder er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Barnehagelærer: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av barnehage som barnehagelærer er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Barnehagemyndighet: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av barnehage som barnehagemyndighet er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Grunnskole og videregående skole: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til tilbud og drift av skole. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Skoleeier: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av skole som skoleeier er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Skoleleder: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av skole som skoleleder er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Skolelærer: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av skole som skolelærer er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Opplæringskontor: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til opplæringskontor. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Opplæringskontoreier: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av opplæringskontor som opplæringskontoreier er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Opplæringskontorleder: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av opplæringskontor som opplæringskontorleder er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • PPT-eier: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som PPT-eier er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • PPT-leder: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som PPT-leder er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Førskole og fritidsordning: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til førskole og fritidsordning. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Barnevern og familievern: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til barnevern og familievern. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Høyere utdanning Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til høyere utdanning. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Oppvekst, skole og høyere utdanningjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
BarnehagejaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
BarnehageeierjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
BarnehagelederjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
BarnehagelærerjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
BarnehagemyndighetjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Grunnskole og videregående skolejaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkoleeierjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkolelederjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkolelærerjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
OpplæringskontorjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
OpplæringskontoreierjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
OpplæringskontorlederjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)janeiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PPT-eierjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PPT-lederjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Førskole og fritidsordningjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Barnevern og familievernjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Høyere utdanningjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt