Personale

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter som har ansatte

Tilbake til hovedoversikt

Personale
Personale
 • Personale: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår ansatte og personalforhold. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Ansettelsesforhold: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til ansettelsesforhold. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Lønn: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til lønn og honorar. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Pensjon: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til pensjon. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Permisjon og sykefravær: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til permisjon og sykefravær. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Tiltaksarrangør: (mangler beskrivelse)

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
PersonalejaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
AnsettelsesforholdjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
LønnjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PensjonjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PensjonjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Permisjon og sykefraværjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
TiltaksarrangørjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt