Post og arkiv

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter som mottar post fra det offentlige. skal utføre tjenester relatert til mlijø, ulykke og sikkerhet

Tilbake til hovedoversikt

Post/arkiv

  • Post og arkiv: (ingen beskrivelse, fullmaktsgruppen kan ikke gis videre til andre)
    • Tilgang til all ordinær post som sendes virksomheten: Denne fullmakten gir tilgang til all mottatt post som ikke innholder sensitiv/taushetsbelagt informasjon som sendes virksomheten. Fullmakten gis normalt til de i virksomheten som håndterer mottak av post. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
    • Tilgang til all post med taushetsbelagt innhold som sendes virksomheten: Denne fullmakten gir tilgang til all mottatt post som innholder sensitiv/taushetsbelagt informasjon som sendes virksomheten. Fullmakten gis normalt til de i virksomheten som håndterer mottak av post som har taushetsbelagt innhold. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Post og arkivneineiikke relevant
Tilgang til all ordinær post som sendes virksomhetenjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Tilgang til all post med taushetsbelagt innhold som sendes virksomhetenjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt