Revisor

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Revisor
Revisor
  • Fullmakter for revisor: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som det er naturlig at en revisor utfører på vegne av sin kunde
    • Ansvarlig revisor: Denne fullmakten gir revisor tilgang til å opptre som ansvarlig revisor for en kunde og utføre alle tjenester som krever denne fullmakten. Dette er tjenester som tjenestetilbyder har vurdert det som naturlig at en revisor utfører på vegne av sin kunde. Fullmakten gis kun til autoriserte revisorer. Fullmakt hos revisor oppstår når kunden registrerer regnskapsfører i Enhetsregisteret.
    • Revisormedarbeider: Denne fullmakten gir revisor tilgang til å opptre som revisormedarbeider for en kundeog utføre alle tjenester som krever denne fullmakten. Dette er tjenester som tjenestetilbyder har vurdert det som naturlig at en revisor utfører på vegne av sin kunde. Fullmakten gis kun til autoriserte revisorer. Fullmakt hos revisor oppstår når kunden registrerer regnskapsfører i Enhetsregisteret.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Fullmakter for revisorneineiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Ansvarlig revisorjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
RevisormedarbeiderjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt