Skatt, avgift, regnskap og toll

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter som betaler eller rapporterer inn informasjon knyttet til skatt, avgift regnskap og toll

Tilbake til hovedoversikt

oversikt
oversikt
 • Skatt, avgift, regnskap og toll: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår skatt, avgift, regnskap og toll. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Skatt og Merverdiavgift: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår skatt og merverdiavgift. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir
   • Foretaksskatt: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til skatt for foretak. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Skattegrunnlag: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til innhenting av skattegrunnlag. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Merverdiavgift: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til merverdiavgift. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Regnskap og øknomirapportering: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til regnskap og øknomirapportering som ikke tilhører skatt og merverdiavgift. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Reviorattesterer: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som krever revisorattestering. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Toll: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til toll og fortolling. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Skatt, avgift, regnskap og tolljaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Skatt og MerverdiavgiftjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
ForetaksskattjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkattegrunnlagjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
MerverdiavgiftjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Regnskap og øknomirapporteringjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
ReviorattestererjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
TolljajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt