Administrere tilganger

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Administrere tilganger
Administrere tilganger
  • Administrere tilganger (ingen beskrivelse, fullmaktsgruppen kan ikke gis videre til andre)
    • Klientadminstrasjon for Regnskapsfører og Revisor: Denne fullmakten gir bruker mulighet til å administrere tilgang til tjenester det er naturlig at regnskapsfører eller revisor utfører. Bruker kan administrere tilgang til tjenestene til ansatte hos regnskapsfører eller revisor på vegne av deres kunder.
    • Tilgangsstyring: Denne fullmakten gir bruker mulighet til å gi videre tilganger for virksomheten som man selv har mottatt
    • Hovedadministrator: Denne fullmakten gir bruker mulighet til å administrere alle tilganger for virksomheten
    • Kundeadministrator: Denne fullmakten gir bruker mulighet til å administrere tilganger man har mottatt for sine kunder til ansatte i egen virksomheten

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Administrere tilgangerneineiDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Klientadminstrasjon for Regnskapsfører og RevisorjajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
TilgangsstyringjajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
HovedadministratorjajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
KundeadministratorjajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt