Andre tjenesteytende næringer

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Andre tjenesteytende næringer
Andre tjenesteytende næringer
  • Andre tjenesteytende næringer: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler annen tjenestyting som f eks post, telekommunikasjon, informasjon, kommunikasjon, forsikring, finansiering.
    • Post og telekommunikasjon: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til post og telekommunikasjon
    • Informasjon og kommunikasjon: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til informasjon og kommunikasjon
    • Finansiering og forsikring: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til finansiering og forsikring
    • Annen tjenesteyting: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til annen tjenesteyting som f eks organisasjoner og foreninger, reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk og husholdningsbruk og en rekke personlige tjenester som ikke er nevnt annet sted

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Andre tjenesteytende næringerjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Post og telekommunikasjonjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Informasjon og kommunikasjonjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Finansiering og forsikringjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Annen tjenesteytingjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt