Transport og lagring

Denne fullmaktsgruppen er relevant for alle tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen transport og lagring

Tilbake til hovedoversikt

Transport og lagring
Transport og lagring
 • Transport og lagring: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår transport og lagring inkludert passasjer og godstransport, samt post og kurervirksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Veitransport: (mangler)
   • Transport (mangler)
   • Trafikant (mangler)
  • Transport i rør (mangler)
  • Sjøfart: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til passasjer og godstransport til sjø. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Lufttransport: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til luftfartøy og romfartøy. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Lagring og andre tjenester tilknyttet transport: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til lagring og hjelpetjenester i forbindelse med transport, samt post og kurervirksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved fullmaktsgruppene

Navn fullmaktsgruppeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Transport og lagringjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
VeitransportjaneiDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
TransportjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
TrafikantjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Transport i rørjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SjøfartjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
LufttransportjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Lagring og andre tjenester tilknyttet transportjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt