:
Last modified: Jan 11, 2024

Konkursbo

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Konkursbo
Konkursbo
  • Fullmakter for konkursbo: Denne tilgangspakken er relevant for alle konkurser, tvangsoppløsninger og tvangsavviklinger som har fått registrert et tilhørende konkursbo i Enhetsregisteret
    • Konkursbo tilgangsstyring: Denne fullmakten gir rettighet til å administrere konkursbo. Fullmakten er en engangsdelegering, og den gir ikke tilgang til noen tjenester.
    • Konkursbo lesetilgang: Denne fullmakten delegeres til kreditorer og andre som skal ha lesetilgang til det enkelte konkursbo.
    • Konkursbo skrivetilgang: Denne fullmakten gir bostyrers medhjelper tilgang til å jobbe på vegne av bostyrer. Bostyrer delegerer denne fullmakten sammen med Konkursbo lesetilgang til medhjelper for hvert konkursbo.

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Fullmakter for konkursboneinei
Konkursbo tilgangsstyringjajaPRIV, BOBE
Konkursbo lesetilgangjajaBOBE
Konkursbo skrivetilgangjajaBOBE

Tilbake til hovedoversikt