Last modified: May 23, 2024

Forslag nye tilgangspakker i 3.0

Her finner du forslag til nye tilgangspakker for virksomheter og innbyggere

Altinn skal fase ut eksisterende Altinn 2 roller som gir tilgang til tjenester gjennom tilgangsstyring i Altinn. I stedet for Altinn-roller vil det være ulike tilgangspakker som består av tjenester som hører til et ansvarsområde.

Arbeid med å innføre nye tilgangspakker skjer i følgende trinn:

  1. Foreslå nye tilgangspakker og gjennomføre høringer (vår/høst 2023)
  2. Etablere endelig versjon av tilgangspakker (januar 2024)
  3. Tjenesteeiere kan begynne å ta i bruk tilgangspakker i policy-filene for på Altinn 3-apper og ressurser, men frem til pkt. 4 er gjennomført, må Altinn 2-roller også inngå i policyene.
  4. Lansere ny brukerflate for fullmaktstyring for virksomheter (Q2 2024)
  5. Avvikle Altinn 2 roller i løsningen (Q2 2026)

Se flere detaljer om tidsplan her