Last modified: May 23, 2024

Handel, overnatting og servering

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Handel, overnatting og servering
Handel, overnatting og servering

  • Handel, overnatting og servering: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler varehandel, overnatting og servering
    • Varehandel: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til varehandel og salg og reperasjon av motorvogner
    • Overnatting: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til overnattingsvirksomhet
    • Servering: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til serveringsvirksomhet

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Handel, overnatting og serveringjanei
VarehandeljajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
OvernattingjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
ServeringjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Handel, overnatting og servering”

Tilbake til hovedoversikt