Last modified: May 23, 2024

Industrier

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Industrier
Industrier

 • Industrier: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler industrier som fysisk eller kjemisk omdanner materialer, stoffer eller deler til nye produkter.
  • Næringsmidler, drikkevarer og tobakk: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med næringsmidler, drikkevarer og tobakk
  • Tekstiler, klær og lærvarer: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med tekstiler, klær og lærvarer
  • Trelast, trevarer og papirvarer: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med trelast, trevarer og papirvarer
  • Trykkerier og reproduksjon av innspilte opptak: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med trykkerier og reproduksjon av innspilte opptak
  • Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med trykkerier og reproduksjon av innspilte opptak
  • Gummi, plast og ikke-metallholdige mineralprodukter: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med gummi, plast og ikke-metallholdige mineralprodukter
  • Metaller og mineraler: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med metaller og mineraler
  • Metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner
  • Verft og andre transportmidler: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med verft og andre transportmidler
  • Møbler og annen industri: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med møbler og annen industri
  • Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr
  • Bergverk: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til industri i forbindelse med bergverk og tilhørende tjenester til bergverksdrift og utvinning

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Industrierjanei
Næringsmidler, drikkevarer og tobakkjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Tekstiler, klær og lærvarerjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Trelast, trevarer og papirvarerjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Trykkerier og reproduksjon av innspilte opptakjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industrijajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Gummi, plast og ikke-metallholdige mineralprodukterjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Metaller og mineralerjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Metallvarer, elektrisk utstyr og maskinerjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Verft og andre transportmidlerjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Møbler og annen industrijajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyrjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
BergverkjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Industrier”

Tilbake til hovedoversikt