Last modified: May 23, 2024

Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

Denne tilgangspakken er relevant for tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

Tilbake til hovedoversikt

Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur
Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

 • Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur"
  • Planteproduksjon, dyrehold og reindrift: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til planteproduksjon, dyrehold og reindrift"
  • Jakt og viltstell: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til jakt og viltstell
  • Skogbruk: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til skogbruk
  • Fiske: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til fiske
  • Akvakultur: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til akvakultur og fiskeoppdrett

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakulturjanei
Planteproduksjon og dyreholdjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Jakt og viltstelljajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkogbrukjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
FiskejajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
AkvakulturjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur”

Tilbake til hovedoversikt