Last modified: May 23, 2024

Konkursbo

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Konkursbo
Konkursbo

  • Fullmakter for konkursbo: (mangler)
    • Konkursbo tilgangsstyring: (mangler)
    • Konkursbo lesetilgang: (mangler)
    • Konkursbo skrivetilgang: (mangler)

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Fullmakter for konkursboneinei
Konkursbo tilgangsstyringjajaPRIV
Konkursbo lesetilgangjajaBOBE
Konkursbo skrivetilgangjajaBOBE

Tilbake til hovedoversikt