Last modified: May 23, 2024

Kultur og frivillighet

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Kultur og frivillighet
Kultur og frivillighet

 • Kultur og frivillighet: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler aktiviteter innen kunst, kultur, sport og frivillig arbeid
  • Kunst og underholdning: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til kunstnerisk og underholdningsaktiviteter
  • Biblioteker, museer, arkiver, og annen kultur: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til biblioteker, museer, arkiver, og annen kultur som botaniske og zoologiske hager, og drift av naturfenomener av historisk, kulturell eller undervisningsmessig interesse (f.eks. verdenskulturarv mv.)
  • Lotteri og spill: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til lotteri og spill, som f eks kasinoer, bingohaller og videospillhaller samt spillevirksomhet som f.eks. lotterier og veddemål som inngås utenfor banen
  • Sports- og fritid: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til sports- og fritidsaktiviteter
  • Fornøyelser: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til drift av fornøyelsesetablissementer
  • Politikk: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til aktiviteter i forbinndelse med politisk arbeid

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Kultur og frivillighetjanei
Kunst og underholdningjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Biblioteker, museer, arkiver, og annen kulturjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Lotteri og spilljajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Sports- og fritidjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
FornøyelserjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PolitikkjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Kultur og frivillighet”

Tilbake til hovedoversikt