Last modified: May 23, 2024

Personale

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter som har ansatte

Tilbake til hovedoversikt

Personale
Personale

  • Personale: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår ansatte og personalforhold. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
    • Ansettelsesforhold: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til ansettelsesforhold. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
    • Lønn: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til lønn og honorar. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
    • Pensjon: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til pensjon. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
    • Permisjon og sykefravær: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til permisjon og sykefravær. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Personalejanei
Ansettelsesforholdjanei
LønnjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PensjonjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PensjonjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Permisjon og sykefraværjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Personale”

Tilbake til hovedoversikt