Last modified: Jan 1, 1

Regnskapsførere

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Regnskapsførere
Regnskapsførere

  • Fullmakter for regnskapsførere: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som det er naturlig at en regnskapsfører utfører på vegne av sin kunde
    • Regnskapsfører med signeringsrettighet: Denne fullmakten gir tilgang til regnskapfører å kunne signere på vegne av kunden for alle tjenester som krever signeringsrett. Dette er tjenester som man har vurdert det som naturlig at en regnskapsfører utfører på vegne av sin kunde. Fullmakten gis kun til autoriserte regnskapsførere. Fullmakt hos regnskapfører oppstår når kunden registrerer regnskapsfører i Enhetsregisteret.
    • Regnskapsfører uten signeringsrettighet: Denne fullmakten gir tilgang til å kunne utføre alle tjenester som ikke krever signeringsrett. Dette er tjenester som man har vurdert det som naturlig at en regnskapsfører utfører på vegne av sin kunde. Fullmakten gis kun til autoriserte regnskapsførere. Fullmakt hos regnskapfører oppstår når kunden registrerer regnskapsfører i Enhetsregisteret.
    • Regnskapsfører lønn: Denne fullmakten gir tilgang til regnskapsfører å rapportere lønn for sin kunde. Dette er tjenester som man har vurdert det som naturlig at en regnskapsfører utfører på vegne av sin kunde. Fullmakten gis kun til autoriserte regnskapsførere. Fullmakt hos regnskapfører oppstår når kunden registrerer regnskapsfører i Enhetsregisteret.

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Fullmakter for regnskapsførerejanei
Regnskapsfører med signeringsrettighetjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Regnskapsfører uten signeringsrettighetjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Regnskapsfører lønnjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE

Tilbake til hovedoversikt