Last modified: May 23, 2024

Energi, vann, avløp og avfall

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Energi, vann, avløp og avfall
Energi, vann, avløp og avfall

 • Energi, vann, avløp og avfall: Hovedkategori for tilgangspakker til tjenester som omhandler energi, vann, avløp og avfall.
  • Elektrisitet: produsere, overføre og distribuere: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til elektrisitet: produsere, overføre og distribuere. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:elektrisitetprodusereoverforedistrubere
  • Damp- og varmtvann: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til damp- og varmtvann. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:dampvarmtvann
  • Vann: ta ut fra kilde, rense og distribuere: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til vann: ta ut fra kilde, rense og distribuere. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:vannkilderensedistrubere
  • Samle opp og behandle avløpsvann: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til samle opp og behandle avløpsvann. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:samlebehandleavlopsvann
  • Avfall: samle inn, behandle bruke og gjenvinne: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til avfall: samle inn, behandle bruke og gjenvinne. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:avfallbehandlegjenvinne
  • Miljøryddng, -rensing og lignende virksomhet: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til miljøryddng, -rensing og lignende virksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:miljoryddingrensing
  • Utvinning av råolje, naturgass og kull: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til utvinning av råolje, naturgass og kull. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. . urn:altinn:accesspackage:utvinningraoljenaturgasskull

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Energi, vann, avløp og avfalljanei
Elektrisitet: produsere, overføre og distribuerejajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Damp- og varmtvannjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Vann: ta ut fra kilde, rense og distribuerejajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Samle opp og behandle avløpsvannjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Avfall: samle inn, behandle bruke og gjenvinnejajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Miljøryddng, -rensing og lignende virksomhetjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Utvinning av råolje, naturgass og kulljajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Energi, vann, avløp og avfall”

Tilbake til hovedoversikt