Last modified: May 23, 2024

Handel, overnatting og servering

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Handel, overnatting og servering
Handel, overnatting og servering

  • Handel, overnatting og servering: Hovedkategori for alle tjenester som omhandler varehandel(engros- og detaljhandel, import og eksport), overnatting og servering
    • Varehandel: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til varehandel, inkludert engros- og detaljhandel, import og eksport, og salg og reparasjon av motorvogner. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:varehandel
    • Overnatting: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til overnattingsvirksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:overnatting
    • Servering: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til serveringsvirksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:servering

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Handel, overnatting og serveringjanei
VarehandeljajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
OvernattingjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
ServeringjajaDAGL, STYR,INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Handel, overnatting og servering”

Tilbake til hovedoversikt