Last modified: May 23, 2024

Integrasjoner og API-er

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter som har dataintegrasjoner mot og benytter API

Tilbake til hovedoversikt

Integrasjoner og API-er
Integrasjoner og API-er

  • Integrasjoner og API-er: Denne hovedkatagorien gir tilgang til å sette opp og administrere dataintegrasjoner og API som tilbys. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
    • Programmeringsgrensesnitt (API): Denne tilgangspakken gir fullmakter til å administrere tilgang til data og programmeringsgrensenitt (API) som benytter Maskinporten eller tilsvarende løsninger for APIsikring. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:programmeringsgrensesnitt
    • Opptre for virksomhetens kunder: Denne tilgangspakken gir fullmakter til når en leverandørvirksomhet skal utføre tjenester på vegne av sine kunder via et programmeringsgrensesnitt (API). Fullmakten kan gis til til virksomhetsbruker som er knyttet til leverandørens organisasjonsnummer. Men denne fullmakten vil virksomhetsbrukeren kunne utføre alle tjenester som leverandøren har tilgang til å utføre på vegne av alle sine kunder/klienter. Fullmakten gir ikke virksomhetsbruker tilgang til å utføre tjenester på vegne av leverandøren selv, bare kunder av leverandøren. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. Denne fullmakten har tidligere hatt navnet “ECKEYROLE”, behovet for denne må vurderes opp mot ny løsning for systembruker. urn:altinn:accesspackage:opptreforvirksomhetenskunder
    • Maskinlesbare hendelser: Denne tilgangspakken gir fullmakter til å administrere tilgang til maskinlesbare hendelser. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:maskinlesbarehendelser

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Integrasjoner og API-erjanei
Programmeringsgrensesnitt (API)jajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Opptre for virksomhetens kunderjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Maskinlesbare hendelserjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Integrasjoner og API-er”

Tilbake til hovedoversikt