Last modified: May 23, 2024

Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

Denne tilgangspakken er relevant for tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

Tilbake til hovedoversikt

Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur
Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur

 • Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur: Denne underkategorien inneholder tilgangspakker alle tjenester som angår jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur.
  • Jordbruk, dyrehold og reindrift: Denne underkategorien inneholder tilgangspakker til tjenester knyttet til jordbruk, dyrehold og reindrift.

   • Jordbruk: Denne tilgangspakken gir tilgang til tjenester knyttet til jordbruk. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:jordbruk
   • Dyrehold: Denne tilgangspakken gir tilgang til tjenester knyttet til dyrehold. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:dyrehold
   • Reindrift: Denne tilgangspakken gir tilgang til tjenester knyttet til reindrift. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:reindrift
  • Jakt og viltstell: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til jakt og viltstell. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:jaktogviltstell

  • Skogbruk: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til skogbruk. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:skogbruk

  • Fiske: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til fiske. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:fiske

  • Akvakultur: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til akvakultur og fiskeoppdrett. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:akvakultur

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakulturjanei
Jordbruk, dyrehold og reindriftjanei
JordbrukjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
DyreholdjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
ReindriftjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Jakt og viltstelljajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkogbrukjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
FiskejajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
AkvakulturjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og akvakultur”

Tilbake til hovedoversikt