Last modified: May 23, 2024

Konkursbo

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Konkursbo
Konkursbo

  • Fullmakter for konkursbo: Denne kategorien inneholder tilgangspakker som er relevant for alle konkurser, tvangsoppløsninger og tvangsavviklinger som har fått registrert et tilhørende konkursbo i Enhetsregisteret
    • Konkursbo tilgangsstyring: Denne fullmakten gir rettighet til å administrere konkursbo. Fullmakten er en engangsdelegering, og den gir ikke tilgang til noen tjenester. urn:altinn:accesspackage:konkursbotilgangsstyring
    • Konkursbo lesetilgang: Denne fullmakten delegeres til kreditorer og andre som skal ha lesetilgang til det enkelte konkursbo. urn:altinn:accesspackage:konkursbolesetilgang
    • Konkursbo skrivetilgang: Denne fullmakten gir bostyrers medhjelper tilgang til å jobbe på vegne av bostyrer. Bostyrer delegerer denne fullmakten sammen med Konkursbo lesetilgang til medhjelper for hvert konkursbo. urn:altinn:accesspackage:konkursboskrivetilgang

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Fullmakter for konkursboneinei
Konkursbo tilgangsstyringjajaPRIV, BOBE
Konkursbo lesetilgangjajaBOBE
Konkursbo skrivetilgangjajaBOBE

Tilbake til hovedoversikt