Last modified: May 23, 2024

Oppvekst og utdanning

Denne tilgangspakken er relevant for alle tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen oppvekst, skole og høyere utdanning

Tilbake til hovedoversikt

Oppvekst og skole
Oppvekst og skole

 • Oppvekst og utdanning Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler barnehage, skole og høyere utdanning. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Barnehage Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av barnehage. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Barnehageeier Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av barnehage som barnehageeier er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:barnehageeier
   • Barnehageleder Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av barnehage som barnehageleder er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:barnehageleder
   • Barnehagemyndighet Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av barnehage som barnehagemyndighet er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:barnehagemyndighet
   • Statsforvalter-barnehage Beskrivelse mangler urn:altinn:accesspackage:barnehagemyndighet
  • Skole og opplæring Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av skole. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Statsforvalter-skole og opplæring Beskrivelse mangler urn:altinn:accesspackage:statsforvalterskoleogopplearing
   • Skoleeier Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av skole som skoleeier er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:skoleeier
   • Skoleleder Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av skole som skoleleder er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:skoleleder
  • Opplæringskontorleder Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av opplæringskontor som opplæringskontorleder er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:opplaeringskontorleder
  • PPT-leder Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester innen drift av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som PPT-leder er ansvarlig for. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:pptleder
  • SFO-leder Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til førskole og fritidsordning. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:sfoleder
  • Barnevern og familievern Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til barnevern og familievern. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:barnevernogfamilievern (TODO Duplikat med helse)
  • Høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:hoyereutdanningoghoyereyrkesfagligutdanning
  • Godkjenning av utdanning Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til å søke om godkjenning til enkeltpersoner og godkjenning av utdanningsvirksomheter. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
   • Godkjenning av personell Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til å søke om godkjenning til enkeltpersoner. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:godkjenningavpersonell
   • Godkjenning av utdanningsvirksomhet Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til å søke om godkjenning av utdanningsvirksomheter. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:godkjenningavutdanningsvirksomhet

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Oppvekst og utdanningjanei
Barnehagejanei
BarnehageeierjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
BarnehagelederjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
BarnehagemyndighetjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Statsforvalter-barnehagejajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Skole og opplæringjanei
Statsforvalter-skole og opplæringjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkoleeierjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkolelederjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
OpplæringskontorlederjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
PPT-lederjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SFO-lederjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Barnevern og familievernjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanningjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Godkjenning av utdanningjaneiDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Godkjenning av personelljajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Godkjenning av utdanningsvirksomhetjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Oppvekst og utdanning”

Tilbake til hovedoversikt