Last modified: May 23, 2024

Post og arkiv

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter som mottar post fra det offentlige.

Tilbake til hovedoversikt

Post/arkiv
Post/arkiv

  • Post og arkiv: (ingen beskrivelse, tilgangspakken kan ikke gis videre til andre)
    • Ordinær post til virksomheten: Denne fullmakten gir tilgang til all mottatt post som ikke innholder sensitiv/taushetsbelagt informasjon som sendes virksomheten. Fullmakten gis normalt til de i virksomheten som håndterer mottak av post. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:ordinaerposttilvirksomheten
    • Post til virksomheten med taushetsbelagt innhold: Denne fullmakten gir tilgang til all mottatt post som innholder sensitiv/taushetsbelagt informasjon som sendes virksomheten. Fullmakten gis normalt til de i virksomheten som håndterer mottak av post som har taushetsbelagt innhold. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:posttilvirksomhetenmedtaushetsbelagtinnhold

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Post og arkivneinei
Ordinær post til virksomhetenjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Post til virksomheten med taushetsbelagt innholdjajaIngen
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Post og arkiv”
Det er fortsatt uavklart hva som skjer med alle gamle arkiverte elementer i Altinn 2 som tilhører tjenester som er ute av produksjon. Hvis disse flyttes slik at de blir tilgjengelig for sluttbrukere også i fremtiden så kan det være aktuelt å innføre en ny tillgangspakke for tilgang til arkiverte elementer. Dette vil vil være en tillgangspakke som typisk tildeles arkiv-medarbeidere i virksomheten

Tilbake til hovedoversikt