Last modified: Jan 1, 1

Regnskapsførere

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Regnskapsførere
Regnskapsførere

  • Fullmakter for regnskapsførere: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som det er naturlig at en regnskapsfører utfører på vegne av sine kunder
    • Regnskapsfører med signeringsrettighet: Denne fullmakten gir tilgang til regnskapfører å kunne signere på vegne av kunden for alle tjenester som krever signeringsrett. Dette er tjenester som man har vurdert det som naturlig at en regnskapsfører utfører på vegne av sin kunde. Fullmakten gis kun til autoriserte regnskapsførere. Fullmakt hos regnskapfører oppstår når kunden registrerer regnskapsfører i Enhetsregisteret. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:regnskapsforermedsigneringsrettighet
    • Regnskapsfører uten signeringsrettighet: Denne fullmakten gir tilgang til å kunne utføre alle tjenester som ikke krever signeringsrett. Dette er tjenester som man har vurdert det som naturlig at en regnskapsfører utfører på vegne av sin kunde. Fullmakten gis kun til autoriserte regnskapsførere. Fullmakt hos regnskapfører oppstår når kunden registrerer regnskapsfører i Enhetsregisteret. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:regnskapsforermedsigneringsrettighet
    • Regnskapsfører lønn: Denne fullmakten gir tilgang til regnskapsfører å rapportere lønn for sin kunde. Dette er tjenester som man har vurdert det som naturlig at en regnskapsfører utfører på vegne av sin kunde. Fullmakten gis kun til autoriserte regnskapsførere. Fullmakt hos regnskapfører oppstår når kunden registrerer regnskapsfører i Enhetsregisteret. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:regnskapsførerlonn

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Fullmakter for regnskapsførereneinei
Regnskapsfører med signeringsrettighetjajaREGN
Regnskapsfører uten signeringsrettighetjajaREGN
Regnskapsfører lønnjajaREGN

Tilbake til hovedoversikt