Last modified: May 23, 2024

Skatt, avgift, regnskap og toll

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter som betaler eller rapporterer inn informasjon knyttet til skatt, avgift regnskap og toll

Tilbake til hovedoversikt

oversikt
oversikt

 • Skatt, avgift, regnskap og toll: Hovedkategori for tilgangspakker til tjenester som angår skatt, avgift, regnskap og toll.
  • Skatt og Merverdiavgift: Underkatagori for tilgangspakker til tjenester som angår skatt og merverdiavgift.
   • Foretaksskatt: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til skatt for foretak. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:foretaksskatt
   • Skattegrunnlag: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til innhenting av skattegrunnlag. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:skattegrunnlag
   • Merverdiavgift: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til merverdiavgift. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:merverdiavgift
  • Regnskap og øknomirapportering: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til regnskap og øknomirapportering som ikke tilhører skatt og merverdiavgift. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:regnskapokonomirapport
  • Reviorattesterer: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som krever revisorattestering. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:reviorattesterer
  • Toll: Denne tilgangspakken gir fullmakter til tjenester knyttet til toll og fortolling. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:toll

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Skatt, avgift, regnskap og tolljanei
Skatt og Merverdiavgiftjanei
ForetaksskattjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SkattegrunnlagjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
MerverdiavgiftjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Regnskap og øknomirapporteringjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
ReviorattestererjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
TolljajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Skatt, avgift, regnskap og toll”

Tilbake til hovedoversikt