Last modified: May 23, 2024

Administrere tilganger

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter. Det skal ikke knyttes tjenester til disse gruppene da de er rene administrasjonsgrupper.

Tilbake til hovedoversikt

Administrere tilganger
Administrere tilganger

  • Administrere tilganger (ingen beskrivelse, tilgangspakken kan ikke gis videre til andre)
    • Klientadminstrasjon for Regnskapsfører og Revisor: Denne tilgangspakken gir bruker mulighet til å administrere tilgang til tjenester det er naturlig at regnskapsfører eller revisor utfører. Bruker kan administrere tilgang til tjenestene til ansatte hos regnskapsfører eller revisor på vegne av deres kunder. urn:altinn:accesspackage:klientadminstrasjonforregnskapsforerogtevisor
    • Tilgangsstyring: Denne tilgangspakken gir bruker mulighet til å gi videre tilganger for virksomheten som man selv har mottatt. urn:altinn:accesspackage:tilgangsstyring
    • Hovedadministrator: Denne tilgangspakken gir bruker mulighet til å administrere alle tilganger for virksomheten. urn:altinn:accesspackage:hovedadministrator
    • Kundeadministrator: Denne tilgangspakken gir bruker mulighet til å administrere tilganger man har mottatt for sine kunder til ansatte i egen virksomheten. urn:altinn:accesspackage:kundeadministrator

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Administrere tilgangerneinei
Klientadminstrasjon for Regnskapsfører og RevisorjajaDAGL, STYR, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
TilgangsstyringjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
HovedadministratorjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
KundeadministratorjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Administrere tilganger”

Tilbake til hovedoversikt