Last modified: May 23, 2024

Andre tjenesteytende næringer

Denne tilgangspakken er relevant for alle virksomheter

Tilbake til hovedoversikt

Andre tjenesteytende næringer
Andre tjenesteytende næringer

  • Andre tjenesteytende næringer: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som omhandler annen tjenesteyting som f eks post, telekommunikasjon, informasjon, kommunikasjon, forsikring, finansiering.
    • Post og telekommunikasjon: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til post og telekommunikasjon. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:postogtelekommunikasjon
    • Informasjon og kommunikasjon: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til informasjon og kommunikasjon. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:informasjonogkommunikasjon
    • Finansiering og forsikring: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til finansiering og forsikring. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:finansieringogforsikring
    • Annen tjenesteyting: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til annen tjenesteyting som f eks organisasjoner og foreninger, reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk og husholdningsbruk og en rekke personlige tjenester som ikke er nevnt annet sted. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:annentjenesteyting

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Andre tjenesteytende næringerjanei
Post og telekommunikasjonjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Informasjon og kommunikasjonjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Finansiering og forsikringjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Annen tjenesteytingjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Andre tjenesteytende næringer”

Tilbake til hovedoversikt