Last modified: May 23, 2024

Transport og lagring

Denne tilgangspakken er relevant for alle tjenester rettet mot virksomheter med aktivitet innen transport og lagring

Tilbake til hovedoversikt

Transport og lagring
Transport og lagring

 • Transport og lagring: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester som angår transport og lagring inkludert passasjer og godstransport, samt post- og kurervirksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir.
  • Veitransport: (mangler) urn:altinn:accesspackage:veitransport
  • Transport i rør (mangler) urn:altinn:accesspackage:transportiror
  • Sjøfart: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til skipsarbeidstakere og fartøy til sjøs. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:sjofart
  • Lufttransport: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til luftfartøy og romfartøy. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:lufttransport
  • Jernbanetransport: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til jernbane, inkludert trikk, T-bane og sporvogn. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:jernbanetransport
  • Lagring og andre tjenester tilknyttet transport: Denne fullmakten gir tilgang til alle tjenester knyttet til lagring og hjelpetjenester i forbindelse med transport, samt post- og kurervirksomhet. Ved regelverksendringer eller innføring av nye digitale tjenester kan det bli endringer i tilganger som fullmakten gir. urn:altinn:accesspackage:lagringogandretjenestertilknyttettransport

Egenskaper ved tilgangspakkene

Navn tillgangspakkeKan delegeres til ansatte?Kan knytte tjenester til?ER rolle som får fullmakten
Transport og lagringjanei
VeitransportjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Transport i rørjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
SjøfartjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
LufttransportjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Lagring og andre tjenester tilknyttet transportjajaDAGL, LEDE, INNH, DTPR, DTSO, KOMP, BEST, REPR, BOBE
Det er fortsatt uavklart hvilke fullmakter det vil være natulig å gi personer med rollen Forretningsførerer innenfor fullmaktsområdet “Transport og lagring”

Tilbake til hovedoversikt