:

Altinn 3 Broker Capability Realization

Altinn 3 Broker Capability Realization

On this page:

This is work in progress.

TBD: Split into folders to allow navigation in the left side navigation pane!

Realization of capabilities and features

General

TBD: Describe the conceptual architecture Building Blocks (ABBs) vs. specific Solutions Building Blocks (SBBs)…

Use and reuse of other Digdir Solution Building Blocks

An overview of relevant Digdir components … TBD… update and translate…

Alt-text

Figure 10: Altinn Solution Building Block in question for use or re-use

Dependancies

TBD

Authentication and Authorization

Ref. Authentication – Altinn and Authorization – Altinn.

TBD: Excplicit reference to the updated Maskinporten and Altinn Authorization solution architecture documentation.

Ref. https://digdir.github.io/dialogporten/#autorisasjon

Maskinporten-token med systembruker-ID

Maskinporten foretar autentisering av systembruker/passord og utsteder et beriket token med identifikator for systembrukeren. Både tjenestetilbyder og Dialogporten må foreta oppslag mot Altinn Autorisasjon for å autorisere den oppgitte systembrukeren på tjenestenivå.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, line, nummer Automatisk generert beskrivelse

Maskinporten-token med innbakt autorisasjon

I dette mønsteret oppgir SBS systembruker + passord, samt tjenesteressurs i forespørselen til Maskinporten, som da foretar både grov- og finkornet autorisasjon. Dette krever innføring av RAR (Rich Authorization Requests) for Maskinporten, og en tettere kobling mellom Maskinporten og Altinn Autorisasjon. Samme token-type kan benyttes mot både Tjenestetilbyder og Dialogporten, men aud-claim må settes i token og valideres for å unngå å åpne for replay-attacks.

Et bilde som inneholder tekst, line, kvittering, diagram Automatisk generert beskrivelse

Broker File storage

Broker File Storage is based MS Azure Blob Storage.

Stored Files are always encrypted; ref. Azure Storage encryption for data at rest | Microsoft Learn.

Broker Metadata storage

Broker Metadata Storage uses the PostgreSQL Database.

Stored files are not accessible from the outside. TBD: Add detail!

Addressing and capability lookup

TBD

Logging

TBD

Monitoring

TBD

Clearing and billing

TBD

Notifications to persons

TBD

Notifications to End User Systems

Ref. https://digdir.github.io/dialogporten/#integrasjon-med-event-komponent

API Management

TBD… MS Azure API Management

Case Folder

TBD: Move to Future enhancements!!!!!!!!!

Features:

 • File versioning and change management
 • Deletion of files

File metadata

 • correlationId

 • uploadProtocol

 • filename

 • sendersFileReference

 • checksum

 • sender

 • recipients

 • Name-value pairs

 • TBD: Review!

Linked data

TBD

Specific Security controls

Authentication and Authorization

Maskinporten and Altinn Authorization

Checksum

TBD

Virus check

 • Configurable per transfer via intitalization

In-transit protection

Encrypted file transfers with TLS/HTTPS.

At rest protection

Encrypted Broker File Storage; ref. Azure Storage encryption for data at rest | Microsoft Learn.

Encrypted Broker Metadata Storage, Metadata storage using the PostgreSQL Database. Detalis TBD

TBD: Specific encryption solution… firewall, not V-net…

Alternative file storage solutions

TBD

DDoS attack prevention

DDoS attack prevention via Azure API Management.

Hosting

Private cloud hosting

On-premises hosting

Coding practices

TBD Open source

Key Vault

Azure Key Vault, Private keys, internals… identities (hidden tokens); secrets, Altinn authentication