# Altinn Studio Aka. "Tjenester 3.0" --- ## Dagens løsning - Produksjonsatt sommeren 2010 - Basert på InfoPath og SharePoint - 115.000.000 skjema fylt ut - 404 aktive innsendingstjenester i 2018 --- ## Bakgrunn og mål - Behov har vært kjent lenge - POC utviklet i 2015 (men lagt på is grunnet manglende finansiering) - Finansiering på Statsbudsjettet 2018 - Startet opp igjen våren 2018 ___ ![](../goals.png) --- ## Hva er målet med prosjektet? - En modern utviklingsplattform - Et effektivt utviklingsverktøy - En moderne infrastruktur - En plattform for gjenbruk - En platform for deling av data og erfaringer --- ## En moderne utviklingsplattform Altinn Studio er en åpen og modern utviklingsplattform - Versjonering og samarbeid via Git - Støtte for distribuert utvikling - All programvare som benyttes er åpen kildekode. Også selve 3.0-plattformen. - Funksjonalitet i Altinn tilgjengelig via API’er - Moderne og populær teknologi, f.eks. React og Visual Studio Code - Full selvbetjening Tekniske utviklere kan benytte best-of-breed utvikler-verktøy og teknologi, slik de er vant til. ___ ![](../feature_git.png) ___ ![](../feature_externaleditor.png) ___ ![](../feature_opensource.png) ___ ![](../products_logos.png) --- ## Et effektivt utviklingsverktøy Altinn Studio tilbyr enkel, effektiv og 100% selvbetjent utvikling og forvaltning av tjenester, også for ikke-teknologer. - Brukergrensesnitt (GUI) - API’er - Arbeidsflyt - Logikk og dynamikk - Datamodellering - Konfigurasjon og tilgangsstyring - Automatisert testing … --- ## En moderne infrastruktur Altinn Studio (og tjenester som lages der) vil kjøre på en moderne infrastruktur. - Docker containers for applikasjoner - Kubernetes for orkestrering av containers Dette gir isolering mellom applikasjoner (microservices), enklere skalering og understøtter “DevOps”. ___ ![](../architecture_apps_deployment.png) --- ## Hva kan jeg gjøre med MVP? ___ Opprette bruker og logge inn i Altinn Studio ![](../feature_login.png) ___ Lage (og finne igjen) en tjeneste ![](../feature_newapp.png) ___ Finne tjenester fra andre organisasjoner ![](../feature_dashboardsearch.png) ___ Laste opp en datamodell som fungerer i tjenesten (Seres eller OR) ![](../feature_uploadxsd.png) ___ Lage et skjemadesign med drag and drop av elementer (begrenset utvalg av komponenter) ![](../feature_uxeditor.png) ___ Legge inn tekster/tekstnøkler for tjeneste ![](../feature_texteditor.png) ___ Legge inn regler for skjemalogikk (validering, kalkulering, dynamikk) ![](../feature_logiceditor.png) ___ Bruke API-oppslag i tjenesten (forutsetter Ajax kall kodet i GUI) ___ Endre på standardfil for arbeidsflyt ![](../feature_workfloweditor.png) ___ Endre på filer med versjonskontroll ![](../feature_externaleditor.png) ___ Legge den ferdige tjenesten i test- og produksjonsmiljø ![](../feature_deploy.png) --- ## Tjenster 3.0 vs Tjenester 2.0 ___ ## Skjemaverktøy - Egenutviklet vs InfoPath - React vs SharPoint formserver - Responsivt vs ikke responsivt ___ ## Arbeidsflyt - BPMN vs Custom ___ ## Tjenester som API - REST vs SOAP - Individuell API vs Generelle ___ ## Ressurser - Isolerte vs delte - Raskt skalerbar vs lang leveringstid ___ ## Dataformat - JSON/XML vs XML ___ ## Kontroll på logikk - Full kontroll på når ting skjer i plattformen i motsetning til Infopath ___ ## Shipment - Inntil videre kun pull-basert nedlasting av skjemadata. --- ## Videre arbeid i MVP - Fokus på infrastruktur - Skyløsninger - Sikkerhet - Deploy av tjenester - Integrasjon med tjenesteeier - Understøtte piloter --- ## Detaljer løsning Tre nye løsninger - Altinn Studio - Altinn Apps - Altinn Platform ___ ## Altinn Studio ___ ## Altinn Apps ___ ## Altinn Platform --- ## Status Du kan følge utviklingen på [Github](https://github.com/Altinn/altinn-studio). --- ## Motivasjon Se [Archimate arkitekturmodell](https://altinn.github.io/ark-2020/706502fc-f537-48f3-90d5-6f7943ff08e0/views/4ec9466c-f59c-4a3c-985d-bd9b826a8faf.html). --- ## The End [Tilbake](../)