Last modified: Dec 19, 2022

Desgin/Frontend prosess

Slik jobber vi med design og frontendutvikling

On this page:

Bli enig om hovedfunksjonalitet og konsept

 • Oppstart – tverrfaglig (backend, frontend, funksjonell)
  • Skaffe innsikt
  • Presentere case
  • Lande «rammer» for utvikling. Diskutere tverrfaglig:
   • utvikling i Altinn2 eller Altinn 3?
   • kartlegge begrensninger i forhold til migrering?
   • skal funksjonalitet i Altinn 2 videreføres i Altinn 3?
 • UX – konseptskisser
 • Diskutere tverrfaglig
 • Brukerteste konsept

Prototype

 • Skissere i Figma - UX
 • Tegne brukerflyt - UX
 • Diskutere tverrfaglig – (teksnisk, frontend, test, funksjonell)
 • Lage prototype - UX
 • Brukerteste prototype – UX

Detaljskisse

 • Tegne «ferdig» skisser i figma
 • Diskutere tverrfaglig
 • Identifisere nye komponenter i Designsystemer
 • Oppdatere skisser
  • Definition of Prepared før neste trinn:
   • Overordnet beskrivelse av UI som skal utvikles foreligger
   • Alle designelementer er skissert
   • Beskrive avhengigheter mellom elementer som skal brukes
   • Detaljert beskrivelse av hva som skal utvikles gjennom skjermdumper og beskrivende tekst (funksjonelt design)
   • Beskrive eventuelle uavklarte punkter
   • Feilmeldinger skal være beskrevet
 • QA av skisser opp mot Designsystem – Marianne/Lasse (ansvarlig designsystem)
  • I henhold til overordnet Altinn-design (designsystem-team)

Komponenter i Designsystem

 • Lage skisser i Figma av enkelskomponenter til designsystem - UX
 • QA av skisser opp mot Designsystem – Marianne/Lasse (ansvarlig designsystem)
 • Definition of Prepared før neste trinn:
 • Farge, font, navngivning av komponent, hoverover, ikoner, ?, ?
 • Gjennomgått med ansvarlig for designsystem
 • Implementere i Designsystem - frontend
 • Review av kode designkomponenter - annen frontend utvikler

Ferdigstille skisser som skal implementeres i frontend

 • Oppdatere skisser
 • Diskutere tverrfaglig – UX, frontend, test, teksnisk
 • Ferdigstille skisser
  • Definition of Prepared før neste trinn:
   • Alle designelementer finnes i skisser
   • Alle komponenter i skissen er designimplementert
   • Forklaring på skisser hvordan de skal fungere, hva skjer når man gjør ulike ting
   • Feilsitusajoner og feilmeldinger skal være beskrevet

Implementere skisser

 • Gjennomgang av skisse mellom - UX og frontend
 • Implementere skisser i frontend
 • Review av implementasjon – annen frontendutvikler