Designprinsipper

Altinn har som mål å gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv å være i kontakt med det offentlige uavhengig av digital kompetanse.

Når vi utvikler nye eller forbedrer eksisterende produkter følger vi et sett med prinsipper for å kunne sikre oss at vi leverer brukervennlige løsninger til alle. Vi anbefaler å følge disse prinsippene uansett hvilken offentlig løsning du jobber med å utvikle.

 1. Vi setter brukerbehov først
  Vi bruker innsikt om brukernes behov aktivt i utviklingen av produktene våre. Alle løsninger skal fokusere på å løse reelle problemer for brukerne og vi bruker undersøkelser og brukerinnsikt til å ta beslutninger.
 2. Skjule kompleksitet
  Vi lager fokuserte og forenklede løsninger og skreller vekk unødvendig kompleksitet for brukerne. Løsningene er ofte komplekse på baksiden, men fremstår enkle og brukervennlige for folk som bruker dem.
 3. Helhetlige brukeropplevelser
  Produktene våre skal henge sammen slik at folk får en helhetlig brukeropplevelse. Vi bruker konsistent språk og samme komponenter i alle digitale løsninger. Brukerne skal kjenne seg igjen uansett hvilken del av produktet man bruker.
 4. Visuelt design som motiverer
  Det visuelle designet skal bidra til å gjøre brukerne trygge i dialogen med det offentlige. Vi bruker en vennlig fargepalett, et enklere grensesnitt, tydelige interaksjonselementer og fargesterke illustrasjoner til å skal skape en god atmosfære. Alle visuelle beslutninger skal ha et klart formål om å skape en spesifikk effekt.
 5. Tilgjengelighet for alle
  Vi strekker oss langt for å lage digitale løsninger som skal være tilgjengelige for alle. Vi gjenbruker komponenter som en måte å optimalisere tilgjengelighet på - teknisk så vel som interaksjonsdesign og visuelt design.