Designsystem

Vi har erfart at det å lage konsistente webløsninger ikke er så lett. Derfor har vi laget et designsystem som skal gjøre samarbeidet mellom designere, utviklere og andre folk lettere, og få webløsningene våre til å fremstå mer helhetlige.

Designsystemet består av to deler:

Designsystemet baserer seg på såkalt atomisk designmetodikk hvor man i stedet for å designe sider designer komponenter som kan settes sammen og gjenbrukes i ulike webløsninger.

Dette ønsker vi å oppnå

  • Helhetlige og konsistente brukeropplevelser ved å bruke gjenkjennbare og godt testede komponenter
  • Forenkle arbeidsflyten for designere, utviklere, produkteiere og andre

Kom i gang

Det er viktig å ha dedikerte designere i prosjektet som kjenner brukernes behov og kan lage gode offentlige digitale løsninger ved å gjenbruke komponentene på riktig måte.

Som designer kan du bruke designsystemet til å finne interaksjonselementer til å bygge nye eller videreutvikle webløsninger med. De ulike komponentene er laget for at de skal passe sammen i en større helhet. Det er derfor viktig å følge retningslinjene for hvordan disse brukes for å oppnå et konsistent og gjenkjennbart uttrykk over tid. Designsystemet vil hjelpe oss til å gjøre designprosessen mer fokusert på å løse konkrete designutfordringer for brukerne våre, ved at vi slipper å designe komponentene på nytt hver gang vi skal lage noe.

Gjenbruke eksisterende eller lage ny visuell profil

Skal løsningen knyttes opp mot en eksisterende merkevare vil du som designer benytte deg av samme visuelle profil som denne merkevaren. Siden designsystemet er et levende bibliotek av komponenter vil det over tid være behov for å justere og gjøre tilføyelser til den visuelle profilen.

For nye løsninger som skal bruke designsystemet anbefaler vi at så mye som mulig av egenskapene til de ulike komponentene arves. Det vil typisk være behov for å bruke en annen font, andre farger og gjøre små justeringer i styling. Grid og komponentenes responsive egenskaper er noe vi ser for oss kan gjenbrukes av alle. Hver merkevare får sitt eget “theme” i designsystemet.

Effektiv design av gode brukeropplevelser

Vi er opptatt av å forbedre måten vi designer produktene våre på og jobber med å organisere arbeidet med design og utvikling. Vi ønsker at alle prosjekter er med på å videreutvikle det felles biblioteket av komponenter med både design og kode. For designere vil dette i praksis si at Altinn som eiere av designsystemet ønsker å ta imot forslag til nye komponenter etter hvert som prosjektene ser behovet for det. Hvordan dette arbeidet skal organiseres jobber vi med.