Kom i gang med Figma

For å kunne jobbe effektivt med interaksjonsdesign og nye konsepter, har vi satt opp et design kit for Figma som inneholder alle komponentene i et såkalt "Team-library". Dette er tilgjengelig for konsulenter og interne som jobber med å videreutvikle Altinn.

On this page:

For å få tilgang til Altinns Figma-konto ta kontakt med Alise Kjelling. Tjenesteeiere i Altinn kan bruke Altinns åpne design kit for eksterne.

Eksempel på komponentbibliotek

Figma, eksempel på komponentbibliotek

Ved hjelp av “Team Library” deler vi komponenter på tvers av alle filer og prosjekter i Altinns Figmakonto. Filmen over viser hvordan komponentene er delt inn i “Lister”, “Skjemakomponenter” og så videre.

Masterkomponenter og instanser

Dersom en master-komponent oppdateres vil de ulike filene som bruker komponenten få en melding om oppdateringen og spørsmål om å oppdatere til nyeste versjon.

Filmen under viser eksempel på endring av en fargekomponent. Brukes fargen av en knapp, vil man i knappens fil få spørsmål om å oppdatere fargen. Herfra kan man igjen publisere den nye knappen, slik at disse endringene igjen når ut til alle filer som bruker knappen.

Eksempel på endring av masterkomponent

Figma, eksempel på endring av masterkomponent

Hver masterkomponent eksisterer kun en gang. Alle instanser av komponenten lever sitt eget liv og endringer i disse vil ikke påvirke masterkomponenten. Man kan alltid resette en instans til å se ut som masterkomponenten igjen (ved å høyreklikke og velge “reset”).

Sett opp en ny mal i figma

For å lage en ny mal må du først kopiere griden du ønsker å bruke (som du finner i “Introduksjon” > “Grid”). Gå deretter inn i prosjektet du skal jobbe med (f.eks “Maler-Altinn”). Velg filen XL eller XS, alt ettersom om du skal lage en ny desktopskisse eller mobilskisse. Lim inn griden (den kan justeres i høyden, men ikke i bredden). Hent til slutt inn komponentene du trenger fra “Team Library” og gjør eventuelle justeringer på dem.

Eksempel på bruk av grid og innhenting av komponenter

Figma, eksempel på bruk av grid og innhenting av komponenter

Variasjoner av komponenter

En komponent kan inneholde flere ulike varianter av lag du kan skru på og av. Dersom du f.eks henter inn komponenten “Standard liste” og ser i lagene, vil du finne skjulte lag du kan aktivere ved å bruke øyesymbolet.

Eksempel på varianter av en komponent

Figma, eksempel på varianter av en komponent

Versjonskontroll

På hver fil har man mulighet til å vise versjonshistorikk. Her kan man enkelt gå tilbake i historikken dersom en komponent er ødelagt.

Eksempel på versjonshistorikk

Figma, eksempel på versjonshistorikk

Prototyping

Når sidemaler befinner seg i samme fil, er det mulig å lenke mellom dem. På denne måten kan man sette opp en enkel klikkbar prototype som viser hvor de ulike lenkene fører deg hen.

Eksempel på lenking mellom sidemaler

Figma, eksempel på lenking mellom sidemaler

Eksempel på Altinns Figma-filer

De navigerbare rammene under viser eksempler på filer vi har i komponentbiblioteket vårt. For å få tilgang til biblioteket, ta kontakt med Alise Kjelling.