Ikonbruk

Altinns ikoner er spesialtegnet for å harmonere med Altinns profilfont DIN. Ikonene fremstår i to vekter: Regular og Bold.

Retningslinjer for ikonbruk:

  • Ikonene skal som hovedregel ikke stå alene. De er ikke nødvendigvis selvforklarende og brukes derfor som støtteelement til tekst.
  • Som hovedregel settes ikonene i samme vekt som teksten den står til.
  • Ikoner på deaktiverte elementer skal være grå.
  • Ikoner skal brukes sparsomt og kun der de gir verdi.
  • Ikoner brukes for å differensiere og fremheve interaktive elementer.
  • Et ikon kan ikke brukes til å symbolisere flere ting
  • Det skal ikke benyttes ikoner som ikke er en del av ikonbiblioteket.
  • Utvikling av nye ikoner skal skje gjennom UX-ansvarlig i Altinn.
  • Hvis du ikke finner et ikon som passer og ikke har anledning til å følge disse retningslinjene vil du antagelig klare deg fint uten

Opprette nye ikoner

Når nye ikoner lages, skal de først opprettes i Figma-filen Komponenter/Ikoner. Deretter skal den nye svg-filen lastes opp til FortAwesome, slik at den kan bli brukt i designsystemets front-end kode. Kontakt UX-ansvarlig i Altinn for å få tilgang til å laste opp nye ikoner til fortAwesome.