Illustrasjoner

Illustrasjonene er tegnet av illustratør Sandra Blikås. De er spesialtilpasset grid, layout og fargepalett. Motivene viser hverdagssituasjoner som er tolkninger av sentrale tema i Altinns innhold.

On this page:

Retningslinjer for illustrasjonsbruk

  • Illustrasjonene på Altinn er en vesentlig del av altinns visuelle identitet på nett.
  • Illustrasjonene skal brukes sparsomt og kun der de gir verdi.
  • Det skal ikke brukes andre «redaksjonelle» illustrasjoner enn disse på altinn.no.
  • Der det gir vesentlig verdi kan det utvikles mer funksjonelle illustrasjoner som infografikk el. Slik illustrasjoner skal bygge på vår visuelle identitet og utviklingen bør skje i samråd med UX-ansvarlig.
  • De store illustrasjonene brukes på forsider og fremhevede artikler. Mindre illustrasjoner brukes primært på navigasjonssider og informasjonssider for å myke opp innholdet.
  • All endring av eksisterende illustrasjoner, bruksendring eller utvikling av nye illustrasjoner skal skje gjennom UX-ansvarlig i Altinn.

Eksempel på bruk

Illustrasjoner på Altinn skal brukes enten som bakgrunnsillustrasjon, eller som illustrasjoner ved siden av tekst

Tilgjengelige illustrasjoner

Foreløpig har vi følgende illustrasjoner tilgjengelig:

Forside / Logg inn

Illustrasjon for forside

Illustrasjon for forside

Hjelpesenter

Illustrasjon for Hjelpesidene

Illustrasjon for Hjelpesidene

Starte og drive

Illustrasjon for Starte og drive

Illustrasjon for Starte og drive

Arbeidsforhold

Illustrasjon for Arbeidsforhold

Illustrasjon for Arbeidsforhold

Regnskap og revisjon

Illustrasjon for Regnskap og revisjon

Illustrasjon for Regnskap og revisjon

Skatt og avgift

Illustrasjon for Skatt og avgift

Illustrasjon for Skatt og avgift