Logo

I Altinn-profilen er det flere virkemidler som jobber sammen. Logoen er muligens det viktigste av disse virkemidlene, og fungerer ofte som en signatur på flatene man kommuniserer på.


Logo altinn blå
Logo altinn svart

Logo altinn digitalisering blå
Logo altinn digitalisering mørkeblå

Negativ variant av logoen kan brukes i enkelte tilfeller der bakgrunnen for mørk til å vise blå versjon.