Slik skriver vi

Tips og råd som er viktige for at flest mulig skal kunne finne og forstå teksten din.

Ressursene handler om ordene vi bruker, måten vi bruker dem på og hvordan vi ønsker å fremstå når vi skriver.

  • altinn.no

    Her finner du skriveråd og regler for sidemaler som er viktige å følge når du skal skrive til innbyggere og næringslivsbrukere som målgruppe.

  • altinndigital.no

    Her finner du skriveråd og regler for sidemaler som er viktige å følge når du skal skrive til etater og kommuner som målgruppe.

  • Universell utforming for innhold

    Når du lager innhold har du en rekke ansvarsområder når det kommer til universell utforming.