altinn.no

Her finner du skriveråd og regler for sidemaler som er viktige å følge når du skal skrive til innbyggere og næringslivsbrukere som målgruppe.

Retningslinjene skal følges når du skriver på altinn.no.

  • Målform

    På altinn.no har vi innhold på både bokmål, nynorsk og engelsk. Vi forholder oss til mållova, som sier at begge målformer skal være representert med minst 25 prosent.

  • Skriveråd

    Tips og råd som er viktige for at flest mulig skal kunne finne og forstå teksten din. Ressursene handler om ordene vi bruker, måten vi bruker dem på og hvordan vi ønsker å fremstå når vi skriver.