Skriveråd

Tips og råd som er viktige for at flest mulig skal kunne finne og forstå teksten din. Ressursene handler om ordene vi bruker, måten vi bruker dem på og hvordan vi ønsker å fremstå når vi skriver.

NB: Innholdet og sidene er under utvikling
Vi er ikke helt ferdige med disse ressursene enda

Tall, nummer og tid

Så fremt ikke annet er oppgitt her bruker vi retningslinjene for skrivemåte fra Språkrådet. Det er viktig at disse reglene følges konsekvent. Særlig aktuelt for Altinn er følgende regler:

Tid og dato

Klokkeslett skal kun vises der det gir verdi for brukeren. I innboksen vil det for eksempel være naturlig å vise klokkeslett for meldinger mottatt samme dag men erstatte klokkeslett med dato for meldinger mottatt tidligere. Vi skriver som hovedregel dato med årstall når det er enkeltstående hendelser og kun dag og måned når det er snakk om gjentagende frister eller hendelser.

  • Klokkeslett skriver vi kun med timer og minutter, aldri sekunder. Klokkeslett skrives slik: 13:45
  • Dato skal som hovedregel skrives slik: 05.06.2017
  • Unntaksvis kan datoer skrives slik i løpende tekst: 5. juni 2017

Organisasjonsnummer, bankkonto, personnummer og telefonnummer

Riktig og konsekvent oppdeling av tallene hjelper brukeren å lese og skille forskjellige typer nummer. Ingen av nummerne skal skilles med punktum, kun mellomrom. I felt hvor brukeren skal skrive inn lengre nummer er det hjelpsomt å indikere antall siffer.

  • Organisasjonsnummer deles opp i tre og tre: 123 456 789
  • Bankkonto deles opp i fire, to og fem: 1234 56 78901
  • Personnummer deles opp i seks og fem: 123456 78901
  • Mobilnummer deles opp i tre, to og tre: 987 65 432
  • Fasttelefon og faks deles opp i to og to: 98 76 54 32