altinndigital.no

Her finner du skriveråd og regler for sidemaler som er viktige å følge når du skal skrive til etater og kommuner som målgruppe.

Retningslinjene skal følges når du skriver på altinndigital.no og på altinndigital.no/utvikling.

  • Skriveråd

    Skriverådene skal sørge for at vi får et ensrettet språk i løsningene våre slik at innholdet blir lettere å forstå. Vi skal også gjøre bevisste valg på hvilken form innholdet presenteres i. Tekst, video, bilder og illustrasjoner skal velges ut fra formålet med innholdet.

  • Sidetyper

    Innholdet på altinndigital.no er prioritert etter de viktigste brukeroppgavene folk kommer på nettstedet for å få gjort. Her kan du se brukeroppgaver og regler for innhold for de ulike sidetypene.