Sidetyper

Innholdet på altinndigital.no er prioritert etter de viktigste brukeroppgavene folk kommer på nettstedet for å få gjort. Her kan du se brukeroppgaver og regler for innhold for de ulike sidetypene.


NB: Innholdet og sidene er under utvikling
Vi er ikke helt ferdige med disse ressursene ennå.

  • Arrangementer

    Arrangementene vi markedsfører i kalenderen skal være relevante for etater og kommuner som jobber med digitalisering. Dette kan være tjenesteeiere som allerede bruker Altinn og andre som ikke bruker Altinn ennå, men er interessert i å høre om muligheter.

  • Nytt i Altinn

    Nyhetene skal ha relevans for etater og kommuner som jobber med digitalisering. Både tjenesteeiere og de som ikke bruker Altinn ennå. Andre private aktøre som for eksempel journalister og konsulenthus vil også kunne ha nytte av informasjonen.