Eksempler

Eksempler skal vise hvordan etater og kommuner har brukt Altinns produkter i sin digitalisering.

NB: Innholdet og sidene er under utvikling
Vi er ikke helt ferdige med disse ressursene ennå.

Brukeroppgaver for eksempelsider

  1. Hvordan har andre brukt dette produktet?
  2. Kan min etat gjøre noe tilsvarende?
  3. Hva er neste steg?

Regler for innhold

Overskrift og ingress

  • Overskriften skal inkludere navn på etat eller kommune som har brukt produktet. Om mulig også en kort oppsummering av gevinsten de har hatt, f.eks: “Helsedirektoratet sparer millioner på heldigitalisering av søknader”.
  • Ingressen skal forklare kort hva etaten har oppnådd med å bruke Altinns produkt.

Innhold

  • Start med en kort oppsummering av hva som var utfordringen og hva som ble løsningen.
  • Bildekarusell med forklaring av hvordan produktet virker.
  • Utdyp problemet, løsningen, hvordan prosessen fungerer og hvilke gevinster det har gitt.