Arrangementer

Arrangementene vi markedsfører i kalenderen skal være relevante for etater og kommuner som jobber med digitalisering. Dette kan være tjenesteeiere som allerede bruker Altinn og andre som ikke bruker Altinn ennå, men er interessert i å høre om muligheter.

Sekundær målgruppe vil være private aktører og andre i offentlig sektor som er interesserte i hva Altinn jobber med.

NB: Innholdet og sidene er under utvikling
Vi er ikke helt ferdige med disse ressursene ennå.

Brukeroppgaver for arrangementer

Generelt

 1. Har Altinn arrangementer som er relevante for meg i digitaliseringsjobben?
 2. Har Altinn kurs for å lære verktøyene?
 3. Hva er siste nytt i prosjektene?
 4. Hvordan har andre brukt Altinn?
 5. Kan jeg møte folk fra Altinn på andre arrangementer? For eksempel digitaliseringskonferansen og andrea arenaer
 6. Er det møteplasser hvor jeg kan møte andre etater jeg bør være med på?
 7. Hvordan komme i kontakt med Altinn for å dele fra min organisasjon på Altinns arrangementer?
 8. Er det møter jeg og min etat bør være delta på for å kunne være med på videreutviklingen av Altinn?

Brukeroppgaver arrangementsiden

 • Hvor og når er det? Er det digitalt?
 • Er det relevant for meg?
 • Hva er programmet?
 • Hvordan melder jeg meg på?
 • Koster det penger?

Regler for innhold

Dette er hva vi anbefaler som et minimum av informajon og rekkefølge på innholdet.

Beskrivende tittel

 • Ikke interne prosjektnavn slik som for eksempel “Tjenester 3.0”. Dette kan evt. beskrives i teksten med forklaring til hva det er. Husk at folk som ikke kjenner Altinn skal forstå hva arrangementet er.

Lenke til sted

 • Hvis arrangementet har en fysisk lokasjon

Påmelding

 • Anbefalt tekst til påmeldingsknapp: “Meld meg på”.
 • Hvis arrangementet ikke har påmelding bør det skrives til sist i teksten: “Arrangementet er gratis og du trenger ikke melde deg på”.

Ingress

 • Skriv kort og konsist
 • Ingressen skal si noe om hva arrangementet er (gjerne litt selgende) og hvem det passer for.

Utfyllende tekst

 • Utdyp gjerne med et par setninger videre fra ingressen.
 • Eventuell lenke til webinar/videomøte bør komme inn her

Agenda/program og praktisk info

 • Bruk bullets eller tidspunkt med bold

Eventuell bakgrunnsinfo

 • Hvis arrangementet er i regi av et prosjekt kan du krive kort om prosjektet til sist.
 • Eventuelt lenke til andre sider på altinndigital hvor det står mer om temaet/prosjektet. For webinarer fra prosjektene vil det være relevant å lenke til sidene under “Hva jobber vi med”.

Etter arrangementet er ferdig

 • Arrangementet vil gjøres om til et tidligere arrangement når datoen for arrangementet er passert.
 • Hvis det har blitt gjort opptak på video av arrangementet skal vi lenke til det. Legg inn lenke etter ingressen, slik at den er godt synlig. Lenketeksten kan for eksempel være “Se opptak fra kurset 24. Mars 2020". Vis gjerne agenda med tidskoder for hvor i videoen de finner de ulike temaene.